Spørretimespørsmål fra Bjørg Hope Galtung (Sp) til fiskeriministeren

Datert: 17.04.1996
Besvart på vegne av: Fiskeriministeren
Besvart: 24.04.1996 av justisminister Grete Faremo

Bjørg Hope Galtung (Sp)

Spørsmål

Bjørg Hope Galtung (Sp): "24. juni 1994 avgav ei arbeidsgruppe, leia av underdirektør Magnhild Bjørseth i Fiskeridepartementet, ein rapport om "Utredning om søk etter omkomne på havet".

Korleis er denne rapporten fylgt opp i ettertid?"


Les hele debatten