Spørretimespørsmål fra Unn Aarrestad (Sp) til nærings- og energiministeren

Datert: 17.04.1996
Besvart: 24.04.1996 av nærings- og energiminister Jens Stoltenberg

Unn Aarrestad (Sp)

Spørsmål

Unn Aarrestad (Sp): "Kva vil næringsministeren gjera for å hindra den utflytting av verksemd som no skjer ved AS Freia i Oslo?"


Les hele debatten