Spørretimespørsmål fra Terje Riis-Johansen (Sp) til landbruksministeren

Datert: 03.05.1996
Besvart: 08.05.1996 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Terje Riis-Johansen (Sp)

Spørsmål

Terje Riis-Johansen (Sp): "Det vurderes endringer i importbestemmelsene for såkalte selskapsdyr.

Mener statsråden at en friere import av selskapsdyr er forenlig med ønsket om å begrense utbredelsen av salmonella i Norge?"


Les hele debatten