Spørretimespørsmål fra Grethe G. Fossum (A) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 03.05.1996
Besvart: 08.05.1996 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

Grethe G. Fossum (A)

Spørsmål

Grethe G. Fossum (A): "Hvilke kvalitetskrav stilles det til asylmottak for enslige, mindre- årige asylsøkere (EMA), i forhold til bemanning, utdanning av personell og psykososiale tjenester, og hvem har ansvar for kontroll av institusjonene?"


Les hele debatten