Spørretimespørsmål fra Jorunn Ringstad (Sp) til justisministeren

Datert: 23.05.1997
Besvart: 28.05.1997 av justisminister Gerd-Liv Valla

Jorunn Ringstad (Sp)

Spørsmål

Jorunn Ringstad (Sp): Dei siste månadene har Noreg sendt eit lite tal tamilar tilbake til Sri Lanka.

Kva rapportar støttar departementet seg til som tilseier at situasjonen på Sri Lanka er slik at tilbakesending er forsvarleg?


Les hele debatten