Spørretimespørsmål fra Eva R. Finstad (H) til samferdselsministeren

Datert: 02.05.1996
Besvart på vegne av: Samferdselsministeren
Besvart: 08.05.1996 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

Eva R. Finstad (H)

Spørsmål

Eva R. Finstad (H): "Luftfartsverket har anket en dom ved skjønnsretten som gikk ut på å betale 11 kr pr. m2 for en eiendom som blir ekspropriert i Tromsø. Luftfartsverket mener 2 kr pr. m2 er nok.

Er samferdselsministeren enig i Luftfartsverkets syn og fremgangsmåte?"


Les hele debatten