Spørretimespørsmål fra Laila Kaland (A) til helseministeren

Datert: 30.04.1996
Besvart: 08.05.1996 av helseminister Gudmund Hernes

Laila Kaland (A)

Spørsmål

Laila Kaland (A): "Astma og bronkitt hjå born aukar, og medfører store plager for dei som blir ramma.

På kva måte meiner helseministeren vi kan førebyggje denne utviklinga?"


Les hele debatten