Spørretimespørsmål fra Ola D. Gløtvold (Sp) til helseministeren

Datert: 03.05.1996
Besvart: 08.05.1996 av helseminister Gudmund Hernes

Ola D. Gløtvold (Sp)

Spørsmål

Ola D. Gløtvold (Sp): "I forbindelse med statsbudsjettet for 1996 vedtok Stortinget at blant annet Modum Bads Nervesanatorium og Granheim Lungesenter skulle finansieres med 90% fra staten og 10% fra fylkeskommunene. Disse institusjonene har ennå ikke fått skikkelig finansieringsavtaler med staten. Foreløpig kurdøgnpris er sogar blitt redusert fra 1995 til 1996.

Hva vil helseministeren gjøre for å rydde opp i disse sakene?"


Les hele debatten