Spørretimespørsmål fra Anita Apelthun Sæle (KrF) til justisministeren

Datert: 02.05.1996
Besvart: 08.05.1996 av justisminister Grete Faremo

Anita Apelthun Sæle (KrF)

Spørsmål

Anita Apelthun Sæle (KrF): "Pressa har avdekka at det tar lang tid å handsama søknader frå einslege mindreårige asylsøkjarar.

Vil justisministeren gjera noko for at desse borna raskt får eit svar, og såleis slepp å leva i eit utrygt tilvære?"


Les hele debatten