Spørretimespørsmål fra Tor Nymo (Sp) til justisministeren

Datert: 03.05.1996
Besvart: 08.05.1996 av justisminister Grete Faremo

Tor Nymo (Sp)

Spørsmål

Tor Nymo (Sp): "Det er nå tre år siden gjeldsordningsloven ble vedtatt. Aftenposten kan opplyse at strømmen av gjeldsordningssøknader sprenger namsapparatet, og ifølge Justisdepartementet skal sakene fremmes innen fire uker. I dag går det normalt mellom seks og tolv måneder!

Hva vil statsråden gjøre for å få saksbehandlingstiden ned i overensstemmelse med departementets intensjoner?"


Les hele debatten