Spørretimespørsmål fra Unn Aarrestad (Sp) til fiskeriministeren

Datert: 03.05.1996
Besvart: 08.05.1996 av fiskeriminister Jan Henry T. Olsen

Unn Aarrestad (Sp)

Spørsmål

Unn Aarrestad (Sp): "Ifylgje media er Rogaland Fiskesalgslag heilt avhengig av førings- tilskot for å halde fleire av dei små fiskemottaka opne.

Kva vil fiskeriministeren gjera for å hindra stenging av desse slik at fisken kan bli transportert til større foredlingsanlegg?"


Les hele debatten