Spørretimespørsmål fra Trond Mathisen (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 26.04.1996
Besvart: 08.05.1996 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Reidar Sandal

Trond Mathisen (A)

Spørsmål

Trond Mathisen (A): "Barn og unge skal føle seg trygge på skolen. Tryggheten er viktig for elevenes skolemotivasjon såvel som for deres trivsel. Her har lærerne et viktig ansvar. Det viser seg imidlertid at mange lærere i grunnskolen plager eller mobber sine elever.

Hvilke tiltak vil statsråden foreslå for å hindre at elever blir utsatt for slik mobbing?"


Les hele debatten