Spørretimespørsmål fra Jørgen Holte (Sp) til samferdselsministeren

Datert: 23.05.1997
Besvart: 28.05.1997 av samferdselsminister Sissel Rønbeck

Jørgen Holte (Sp)

Spørsmål

Jørgen Holte (Sp): Gjennom avisene er ein blitt kjend med at Telenor har planar om å leggje ned ei rekke betalingstelefonar i distrikta.

Kva er bakgrunnen for ein slik avviklingspolitikk, og kva vil statsråden gjere for å hindre at mange bygder blir utan telefonkiosk?


Les hele debatten