Spørretimespørsmål fra Terje Sandkjær (Sp) til miljøvernministeren

Datert: 22.04.1996
Rette vedkommende: Landbruksministeren
Besvart: 15.05.1996 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Terje Sandkjær (Sp)

Spørsmål

Terje Sandkjær (Sp): "Stadig nye områder med god matjord bygges ned og omdisponeres til andre formål enn matproduksjon. Akershus Bondelag foreslår en avgift på dyrket mark for å gjøre det mindre attraktivt å bygge ned slike områder, og dermed utligne kostnadene mellom erverv av dyrket mark og utbygging i fjell- og skogsområder.

Vil statsråden støtte et slikt forslag, og hvilke andre tiltak vil Regjeringen sette i verk for å redusere presset på verdifull matjord?"


Les hele debatten