Spørretimespørsmål fra Hallgrim Berg (H) til kulturministeren

Datert: 09.05.1996
Besvart: 15.05.1996 av kulturminister Åse Kleveland

Hallgrim Berg (H)

Spørsmål

Hallgrim Berg (H): "NRK P2 sender for tida ein serie om norsk nasjonalisme. Første programmet blir oppfatta som rasistisk og blasfemisk, injurierande mot regjeringsmedlemmer, kyrkja, Heimefronten m.fl., og bryt med fleire presseetiske grunnreglar, irekna programreglane for NRK.

Korleis ser statsråden på oppmodingar om lovbrot i norske kringkastings- sendingar, og kven har ansvaret for at slike program blir sende?"


Les hele debatten