Spørretimespørsmål fra Jorunn Hageler (SV) til kulturministeren

Datert: 10.05.1996
Besvart: 15.05.1996 av kulturminister Åse Kleveland

Jorunn Hageler (SV)

Spørsmål

Jorunn Hageler (SV): "I høringsuttalelsene etter at Skrede-utvalgets og Underdal-utvalgets arbeid var avsluttet, var det bred oppslutning om at det bør opprettes et nytt, samlende statlig organ til erstatning for Riksbibliotektjenesten og Statens bibliotektilsyn.

Hva er statsrådens syn på spørsmålet, og når vil Stortinget få seg forelagt denne saka?"


Les hele debatten