Spørretimespørsmål fra Ole Johs. Brunæs (H) til finansministeren

Datert: 24.04.1996
Besvart: 15.05.1996 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Ole Johs. Brunæs (H)

Spørsmål

Ole Johs. Brunæs (H): "Ifølge Tønsberg Blad 14. februar 1996 unnlater en rekke offentlige kontorer å journalføre inn- og utgående post, og et av disse er skattefogden i Vestfold.

Finner finansministeren det er i overensstemmelse med offentlighetsloven av 19. juni 1970 at skattefogdene ikke journalfører inn- og utgående post?"


Les hele debatten