Spørretimespørsmål fra Solveig Sollie (KrF) til administrasjonsministeren

Datert: 19.04.1996
Besvart: 15.05.1996 av administrasjonsminister Nils Olav Totland

Solveig Sollie (KrF)

Spørsmål

Solveig Sollie (KrF): "Norske Avisers Landsforening (NAL) har i sine vedtekter et selvpålagt forbud mot at medlemsaviser utgir gratisaviser. Dette ønsker NAL å videre- føre. Konkurransetilsynet har imidlertid avslått dispensasjonssøknaden fra NAL. Saken er klaget inn for Administrasjonsdepartementet.

Vil administrasjonsministeren vurdere de kulturpolitiske sider av saken før en avgjørelse om en dispensasjon fra konkurranselovgivningen blir tatt?"


Les hele debatten