Spørretimespørsmål fra Håkon Steinar Giil (Sp) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 10.05.1996
Besvart: 15.05.1996 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Reidar Sandal

Håkon Steinar Giil (Sp)

Spørsmål

Håkon Steinar Giil (Sp): "Studentar opplyser at høgskolen i Bergen, avdeling for helse og funksjon, får studentane nedsett karakter dersom gruppearbeid og gruppe- eksamenar er skrivne på begge målformene.

Kva tiltak vil statsråden setje i verk for å sikre studentane sin rett til fritt å kunne velje målform i alt skriftleg arbeid?"


Les hele debatten