Spørretimespørsmål fra Jørgen Holte (Sp) til landbruksministeren

Datert: 15.05.1996
Besvart: 22.05.1996 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Jørgen Holte (Sp)

Spørsmål

Jørgen Holte (Sp): "Statsråd Gunhild Øyangen har gitt uttrykk for at kjøp og sal av melke- kvoter er eit samfunnspolitisk og næringsøkonomisk godt tiltak.

Kva for berekningar ligg bak eit slikt forslag?"


Les hele debatten