Spørretimespørsmål fra Kristin Halvorsen (SV) til finansministeren

Datert: 15.05.1996
Spørsmålet er trukket tilbake

Kristin Halvorsen (SV)

Spørsmål

Kristin Halvorsen (SV): "Hver år siden 1986 har de ca. 10% rikeste husholdningene fått en stadig større andel av landets samlede inntekter. I samme periode har de ca. 10% fattigste husholdningene fått redusert sin inntektsandel.

Mener finansministeren denne utviklingen har noen sammenheng med den politikken som har vært ført, og har Regjeringen noen forslag til hvordan disse skjevhetene kan rettes opp?"


Les hele debatten