Spørretimespørsmål fra Terje Sandkjær (Sp) til landbruksministeren

Datert: 24.05.1996
Besvart: 29.05.1996 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Terje Sandkjær (Sp)

Spørsmål

Terje Sandkjær (Sp): "En ny rapport som blant annet FN-programmene UNEP og UNDP står bak, viser at det vil finnes mat for dem som har råd til å betale, mens de fattige vil mangle mat i framtida.

Bør norsk landbrukspolitikk vurderes på denne bakgrunn, eller skal heller ikke denne prognosen for framtida tas på alvor?"


Les hele debatten