Spørretimespørsmål fra Eilef A. Meland (SV) til helseministeren

Datert: 14.05.1996
Besvart: 29.05.1996 av helseminister Gudmund Hernes

Eilef A. Meland (SV)

Spørsmål

Eilef A. Meland (SV): "Sentralsykehuset i Rogaland er med på et prøveprosjekt med masse- undersøkelse av brystkreft ved mammografi. Dette er et svært viktig og positivt tiltak. Problemet er imidlertid at der man finner sykdom som kan behandles, blir ikke nødvendige ressurser stilt til rådighet. Dette skyldes først og fremst en svært vanskelig økonomisk situasjon ved sykehuset.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre at disse kvinnene får behandling når sykdom er diagnostisert?"


Les hele debatten