Spørretimespørsmål fra Erling Folkvord (RV) til helseministeren

Datert: 24.05.1996
Besvart: 29.05.1996 av helseminister Gudmund Hernes

Erling Folkvord (RV)

Spørsmål

Erling Folkvord (RV): "Helseministeren ønsker fra 1997 å innføre vaksinasjon av alle ungdoms- skoleelever mot hjernehinnebetennelse. I perioden 1986-89 deltok ca. 250 000 personer i Folkehelsas vaksineforsøk mot hjernehinnebetennelse. Flere av dem er blitt syke av vaksina, minst en person har fått lammelser.

Vil statsråden forbedre vaksineprogrammet for å unngå bivirkninger og slike svært tragiske følger, eller gjøre noe drastisk for å bedre oppfølginga av dem som blir syke av vaksina?"


Les hele debatten