Spørretimespørsmål fra Inga Kvalbukt (Sp) til kulturministeren

Datert: 24.05.1996
Rette vedkommende: Miljøvernministeren
Besvart: 29.05.1996 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Inga Kvalbukt (Sp)

Spørsmål

Inga Kvalbukt (Sp): "Fylkeskultursjefen i Nordland har anbefalt fredning av Fonndalen gård i Meløy. Eieren går imot fredningsforslaget på grunn av de belastninger det vil medføre for gården. Meløy kommunestyre har anbefalt begrenset fredning, noe eieren finner akseptabelt. Fylkeskommunens kulturavdeling ved kultursjefen vil ikke vektlegge kommunestyrets forslag og eierens innvendinger.

Hvordan kan statsråden medvirke til at denne konflikten løses?


Les hele debatten