Spørretimespørsmål fra Siri Frost Sterri (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 24.05.1996
Besvart: 29.05.1996 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Reidar Sandal

Siri Frost Sterri (H)

Spørsmål

Siri Frost Sterri (H): "I et hefte fra samordnet opptak med informasjon om opptak til medisin- studiet oppfordres elevene til taktiske valg av studieretningsfag for å oppnå gode karakterer. Elevene anbefales blant annet å gå opp som privatist i realfagene fordi disse karakterene derved ikke teller med i karaktersnittet.

Hvorfor oppforder departementet til slike taktiske valg som blant annet fører til bortvalg av realfag i videregående skole?"


Les hele debatten