Spørretimespørsmål fra Eva Lian (Sp) til samferdselsministeren

Datert: 21.05.1996
Besvart: 05.06.1996 av samferdselsminister Kjell Opseth

Eva Lian (Sp)

Spørsmål

Eva Lian (Sp): "Det skjer stadig nye trafikkulykker med tragiske utfall på E18 like nord for Holmestrand. Samtidig pågår byggingen av ny E18 med blant annet to ett-løps tunneler gjennom Hanekleiva. Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern (DBE) anbefaler av sikkerhetsgrunner av tunnelene bygges med to løp i hver.

Vil statsråden ta initiativ slik at det blir tatt tilstrekkelig hensyn til sikkerheten på både gammel og ny E18?"


Les hele debatten