Spørretimespørsmål fra Eva R. Finstad (H) til samferdselsministeren

Datert: 24.05.1996
Besvart: 05.06.1996 av samferdselsminister Kjell Opseth

Eva R. Finstad (H)

Spørsmål

Eva R. Finstad (H): "E6 har nå motorveistandard fra Oslo til Lillehammer med enkelte unntak. Ett av disse er strekningen ved Morskogen der veien har motorveistandard, men mangler avlastningsvei for lokaltrafikk slik at veien er direkte farlig for barn til skole, syklister, landbruksmaskiner, osv.

Hva vil samferdselsministeren foreta seg for å hindre at skolebarn, fotgjengere og syklister i praksis avsondres fra resten av kommunen fordi E6 ikke er farbar for myke trafikanter?"


Les hele debatten