Spørretimespørsmål fra Hallgrim Berg (H) til samferdselsministeren

Datert: 30.05.1996
Besvart: 05.06.1996 av samferdselsminister Kjell Opseth

Hallgrim Berg (H)

Spørsmål

Hallgrim Berg (H): "Kan me framleis rekna med at proposisjonen om rv 23, Oslofjord- sambandet, vert lagt fram i vår slik at Stortinget får høve til å handsama dette viktige prosjektet så snart som mogleg?"


Les hele debatten