Spørretimespørsmål fra Eva R. Finstad (H) til helseministeren

Datert: 31.05.1996
Besvart: 05.06.1996 av helseminister Gudmund Hernes

Eva R. Finstad (H)

Spørsmål

Eva R. Finstad (H): "I 1991 anbefalte helsedirektøren at det av allmenpreventive hensyn bør unngås å utføre omfattende amalgambehandling på gravide. Videre sa daværende helseminister i 1992 at bruken av amalgam burde reduseres.

Vil nåværende helseminister følge opp dette ved blant annet å gi påbud om ikke å benytte amalgam på nyresyke, barn og gravide slik noen land har påbudt?"


Les hele debatten