Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til finansministeren

Datert: 30.05.1996
Besvart: 05.06.1996 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "Beregninger utført av Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) viser en økende handelslekkasje til Sverige som også overstiger rekordåret 1989. Lave avgifter på blant annet lokkevarene bensin, brennevin og sigaretter i nabolandet bidrar sterkt til kundeflukt over grensen.

Hva vil statsråden bidra med for å redusere grensehandelslekkasjen?"


Les hele debatten