Spørretimespørsmål fra Ottar Kaldhol (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 30.05.1996
Besvart: 05.06.1996 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Reidar Sandal

Ottar Kaldhol (A)

Spørsmål

Ottar Kaldhol (A): "Opplæringsreformane er ei stor utfordring for skuleleinga på den enkelte skule.

Kva tiltak vil statsråden sette i verk for å sikre ei utvikling som gjev god kvalitet på leiinga i skulen?"


Les hele debatten