Spørretimespørsmål fra Hans J. Røsjorde (FrP) til sosialministeren

Datert: 23.05.1997
Fremsatt av: Øystein Hedstrøm (FrP)
Besvart: 28.05.1997 av sosialminister Hill-Marta Solberg

Hans J. Røsjorde (FrP)

Spørsmål

Hans J. Røsjorde (FrP): Når en arbeidstaker blir sykemeldt i en viss varighet har Folketrygden plikt til å betale vedkommende sykepenger, og dersom en arbeidstaker blir arbeidsledig har Folketrygden plikt til å betale arbeidsledighetstrygd.

Hvorfor er det ikke da naturlig at Folketrygden gis samme plikt til å betale for nødvendige helsetjenester som en arbeidstaker må motta for å kunne bli friskmeldt og bli arbeidsfør igjen?


Les hele debatten