Spørretimespørsmål fra Anita Apelthun Sæle (KrF) til justisministeren

Datert: 23.05.1997
Besvart: 28.05.1997 av justisminister Gerd-Liv Valla

Anita Apelthun Sæle (KrF)

Spørsmål

Anita Apelthun Sæle (KrF): I desember 1996 nedsatte Justisdepartementet en kirkeasylkommisjon som skulle gå gjennom sakene til 14 barnefamilier. Bakgrunnen for dette var hensynet til barna, og den påkjenning det var for dem å leve i kirkeasyl. Familiene bor i asylmottak. Kommisjonen skulle avgi innstilling til påske, men fristen er utsatt til 1. juli 1997.

Hva er årsaken til at kommisjonen ikke har klart å holde fristen, og hvordan ser statsråden på den lange saksbehandlingstiden?


Les hele debatten