Spørretimespørsmål fra Anders C. Sjaastad (H) til justisministeren

Datert: 22.05.1997
Besvart: 28.05.1997 av justisminister Gerd-Liv Valla

Anders C. Sjaastad (H)

Spørsmål

Anders C. Sjaastad (H): Det er stor uro blant mange organisasjoner vedrørende Justisdepartementets håndtering av lotteriloven. Som eksempel kan nevnes konflikten mellom Norsk Forbund For Svaksynte og Justisdepartementet.

Er statsråden tilfreds med hvordan lotteriloven har virket og er praktisert for humanitære organisasjoner?


Les hele debatten