Spørretimespørsmål fra Leif Lund (A) til kommunal- og regionalministeren

Om offentlig informasjon om samerettsutvalgets utredning om retten til og forvaltning av land og vann i Finnmark

Datert: 05.03.1998
Rette vedkommende: Justisministeren
Besvart: 11.03.1998 av justisminister Aud-Inger Aure

Leif Lund (A)

Spørsmål

Leif Lund (A): Samerettsutvalget avga sin utredning om retten til, og forvaltning av land og vann i Finnmark, NOU 1997:4, for mer enn ett år siden. Det er et stort behov for informasjon om utvalgets arbeid. Den offentlige informasjon har imidlertid latt vente på seg.

Hva vil statsråden gjøre for å rette på dette, og hvilke konkrete informasjonstiltak vil bli satt i verk?


Les hele debatten