Spørretimespørsmål fra Bjørn Hernæs (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om mulighetene for å etablere et IT-studium for bevegelseshemmede ved Høgskolen i Hedmark på Rena fra 1999

Datert: 05.03.1998
Besvart: 11.03.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Bjørn Hernæs (H)

Spørsmål

Bjørn Hernæs (H): Behovet for IT-utdannelse for bevegelseshemmede er skrikende. På oppdrag fra KUF i mai 1995 utredet Høgskolen i Hedmark rammefaktorer, opplegg og kostnad for et slikt studium på Rena. Blant annet sentralstyret i NHFU og Hedmark fylkeskommune går enstemmig inn for forslaget. Studiet ikke kommet inn i budsjettene fra noen regjeringer.

Hva er statsrådens vurdering av mulighetene for at studiet kan bli operativt fra 1999?


Les hele debatten