Spørretimespørsmål fra Tomas Norvoll (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om å la studenter med hovedfag i bedriftsøkonomi fra siviløkonomutdanningen i Bodø bruke gradsbetegnelsen cand.merc. eller cand.oecon.

Datert: 06.03.1998
Besvart: 11.03.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Tomas Norvoll (A)

Spørsmål

Tomas Norvoll (A): Siviløkonomutdanningen i Bodø uteksaminerer nå studenter med hovedfag innen bedriftsøkonomi. Foreløpig får de bare bruke tittelen hovedfagskandidat, ikke cand.oecon. eller cand.merc. som er vanlig på universiteter. Gjennom lov om høyere utdanning er siviløkonomutdanningen likestilt med universiteter og vitenskapelige høgskoler.

Når vil statsråden la siviløkonomutdanninga i Bodø bruke gradsbetegnelsen cand.merc. eller cand.oecon.?


Les hele debatten