Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Om at Nedre Eiker kommune ifølge fylkesmannen kan nektes låneopptak hvis den senker avgiftene etter vedtak om å selge kommunal eiendom for å nedbetale gjeld på renseanlegg og vannledning

Datert: 06.03.1998
Besvart: 11.03.1998 av kommunal- og regionalminister Ragnhild Queseth Haarstad

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Kommunestyret i Nedre Eiker vedtok enstemmig å selge kommunale eiendommer for å betale ned gjeld på kommunens renseanlegg og vannledning slik at befolkningen kunne få lavere avgifter. Fylkesmannen i Buskerud mener gjennomføringen av kommunestyrets vedtak kan få konsekvenser for fylkeskommunens behandling av fremtidige lånesøknader, det vil si at kommunen kan nektes låneopptak dersom den senker avgiftene.

Mener statsråden fylkesmannen kan overprøve kommunens vedtak?


Les hele debatten