Spørretimespørsmål fra Bjørn Hernæs (H) til helseministeren

Om forskjellsbehandling av pasientgrupper når det gjelder egenbetaling på rehabiliteringsinstitusjoner, spesielt hjerteopererte

Datert: 06.03.1998
Besvart: 11.03.1998 av helseminister Dagfinn Høybråten

Bjørn Hernæs (H)

Spørsmål

Bjørn Hernæs (H): Forskjellsbehandling av pasientgrupper når det gjelder egenbetaling på rehabiliteringsinstitusjoner føles urettferdig. Særlig gjelder det hjerteopererte, som må betale tusenvis av kroner for opptrening etter operasjon. Erfaringen tilsier at den fysiske og psykiske form etter en alvorlig operasjon henger nøye sammen, slik at økonomiske bekymringer hindrer en rask rekonvalesens.

Vil statsråden se på og rette opp denne ulikheten i tilbudene?


Les hele debatten