Spørretimespørsmål fra Jon Olav Alstad (A) til utenriksministeren

Om økt åpenhet omkring MAI-forhandlingene, da UD oppgav at avtalen var unntatt offentlighet, samtidig som den lå på OECDs internettsider

Datert: 06.03.1998
Besvart på vegne av: Utenriksministeren
Besvart: 11.03.1998 av utviklings- og menneskerettighetsminister Hilde Frafjord Johnson

Jon Olav Alstad (A)

Spørsmål

Jon Olav Alstad (A): Ifølge en artikkel i Nationen 20. februar 1998 fikk en journalist, da han kontaktet UD for å få tilgang til MAI-avtalen, oppgitt at den var unntatt offentlighet. Samme dag kunne han finne en oppdatert utgave på OECDs internettsider.

Hvordan vil utenriksministeren legge til rette for økt åpenhet omkring forhandlingene om MAI?


Les hele debatten