Spørretimespørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til helseministeren

Om å bidra til at det i alle fylker etableres kurstilbud i samfunns-, sosial- og trygdemedisin for utenlandske leger fra EØS-området

Datert: 06.03.1998
Besvart: 18.03.1998 av helseminister Dagfinn Høybråten

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Utenlandske leger som skal arbeide i Norge har behov for et tilbud om språkopplæring. Fylkeslegen og fylkestrygdekontoret i Nordland tilbyr tre dagers kurs i samfunns-, sosial- og trygdemedisin for leger fra EØS-området. I tillegg vurderes lokale fadderordninger.

Mener helseministeren at et slikt tilbud til utenlandske leger som skal arbeide i Norge er viktig, og vil i så fall helseministeren bidra til at det etableres lignende tilbud i alle fylker?


Les hele debatten