Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Om at bare 6 pst. av de totale norske offentlige forskningsmidlene går til medisinsk forskning

Datert: 09.03.1998
Besvart: 18.03.1998 av helseminister Dagfinn Høybråten

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): Norske pasienter må vente i årevis på nyutviklede medisiner og behandlingsmetoder fordi det offentlige ikke prioriterer medisinsk forskning. Bare 6 % av den totale summen det offentlige bruker på forskning går til medisin og helse.

Hva vil helseministeren gjøre med denne skjevfordelingen av norske forskningmidler?


Les hele debatten