Spørretimespørsmål fra Karita Bekkemellem (A) til fiskeriministeren

Om nye retningslinjer om SNDs virkemiddelbruk overfor fiskeri- og havbruksnæringen, som vil utestenge den vestnorske fiskeflåten fra alle tilskuddsordninger

Datert: 12.03.1998
Besvart: 18.03.1998 av fiskeriminister Peter Angelsen

Karita Bekkemellem (A)

Spørsmål

Karita Bekkemellem (A): Fiskeriministeren har sendt ut nye retningslinjer om virkemiddelbruken som SND skal praktisere overfor fiskeri- og havbruksnæringa. Det har skapt sterke reaksjoner hos vestnorske fiskere at de nye retningslinjene innebærer en klar konkurransevridning mellom fartøygrupper og landsdeler.

Kan fiskeriministeren forsvare å stenge ute den vestnorske fiskeflåten fra alle tilskuddsordninger, og gå imot overordna målsettinger i norsk fiskeripolitikk?


Les hele debatten