Spørretimespørsmål fra Vidar Kleppe (FrP) til samferdselsministeren

Om at vegsjefen i Vest-Agder ikke vil utrede ViaNovas alternativ til ny E18 gjennom Baneheia, selv om formannskap/bystyre i Kristiansand skulle vedta å utrede det

Datert: 12.03.1998
Besvart: 18.03.1998 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Vidar Kleppe (Uav)

Spørsmål

Vidar Kleppe (FrP): Vegsjefen i Vest-Agder, Andreas Setsaa, mener Via Nova`s alternativ til ny E 18 gjennom Baneheia ikke holder mål. Han vil heller ikke betale for en eventuell utredning av dette, selv om formannsskapet/bystyret i Kristiansand skulle fatte et slikt vedtak.

Er samferdselsministeren enig med vegsjefen i dette?


Les hele debatten