Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til sosialministeren

Om at en kommune krever betaling fra ektefelle for et heldøgns omsorgstilbud i det kommunen kaller et bofellesskap

Datert: 12.03.1998
Besvart: 18.03.1998 av sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): En 100 % pleietrengende kvinne har et kommunalt botilbud i det kommunen kaller bofellesskap. Kvinnen mottok tidligere ingen trygdeytelser, og kunne ikke dekke sine utgifter. Hennes ektefelle fant det ikke rimelig at han skulle dekke utgiftene, og hevdet at dette var et institusjonstilbud som måtte gis vederlagsfritt. Kommunen forlangte at ektefellen skulle betale for maten hustruen fikk.

Er det riktig at kommunen skal kunne kreve betaling fra ektefelle for et helt nødvendig heldøgns omsorgstilbud?


Les hele debatten