Spørretimespørsmål fra Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A) til samferdselsministeren

Om virkningene av vedtaket om å innføre seteavgift på flyreiser, da flyselskapene nå gjør avgiften gjeldende overfor alle passasjerer

Datert: 12.03.1998
Besvart: 18.03.1998 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A)

Spørsmål

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A): Et flertall i Stortinget bestående av Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet, Høyre, Senterpartiet og Venstre har vedtatt å innføre seteavgift på flyreiser mellom Oslo og byene Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim. Flyselskapene gjør nå avgifter gjeldende overfor alle passasjerer.

Hva vil statsråden gjøre i forhold til denne virkningen av Regjeringens forslag?


Les hele debatten