Spørretimespørsmål fra Sigvald Oppebøen Hansen (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om å stadfeste at flyttinga av landbruksutdanningstilbodet ved Høgskulen i Telemark, avdeling Bø, til skogskolen i Kongsberg er midlertidig

Datert: 12.03.1998
Besvart: 18.03.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Sigvald Oppebøen Hansen (A)

Spørsmål

Sigvald Oppebøen Hansen (A): Høgskulen i Telemark, avdeling i Bø, har i fleire år hatt eit samarbeid med Noregs landbrukshøgskole om landbruksutdanning. Som ein midlertidig ordning for eitt år er dette tilbodet overflytta til skogskolen i Kongsberg.

Kan statsråden stadfeste om dette er meint å vere ein midlertidig ordning, eller er det slik å forstå at flyttinga vil bli permanent?


Les hele debatten