Spørretimespørsmål fra Ågot Valle (SV) til arbeids- og administrasjonsministeren

Om hvordan man vil ivareta og jobbe med kvinneperspektivet i maktutredningen

Datert: 13.03.1998
Besvart: 18.03.1998 av arbeids- og administrasjonsminister Eldbjørg Løwer

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): Onsdag 11. mars 1998 ble det avholdt et stort seminar på Stortinget med tema kvinner og makt.

Nå som forskergruppen og rådet som skal jobbe med maktutredningen er oppnevnt, hvordan vil man mer spesifikt ivareta og jobbe med kvinneperspektivet i maktutredninga?


Les hele debatten