Spørretimespørsmål fra Bent Hegna (A) til olje- og energiministeren

Om å utsette en konsesjonsbehandling av Mjølnerødfoss i vassdraget Enningsdalselva og Kynne älv i Østfold og Sverige

Datert: 13.03.1998
Besvart: 18.03.1998 av olje- og energiminister Marit Arnstad

Bent Hegna (A)

Spørsmål

Bent Hegna (A): Det er en selvfølgelig oppgave å sikre landet nok strøm. Samtidig er det et ansvar å sikre naturkvaliteter mot inngrep og ikke bygge ut vassdrag for enhver pris.

Vil olje- og energiministeren utsette en konsesjonsbehandling av Mjølnerødfoss i vassdraget Enningsdalselva og Kynne älv i Østfold og Sverige, for å få saken bedre belyst?


Les hele debatten